Aktualności - Studia Podyplomowe

Szanowni Państwo, w związku z wyjazdami naukowymi naszych prowadzących nastąpiła konieczność 
zamiany terminów zajęć i Bloków programowych. 

A.  W styczniu w ramach przedmiotu Wybrane Zagadnienia Projektowe odbędą się zajęcia 

Bloku Graficznego - Znak, litera kolor , zajęcia poprowadzi dr Maciej Małecki współpracownik prof. Bazylego Krasulaka
sobota 12. I - 13 00 grupy C+D sala 35 , 15 00 grupy A+B sala 35 (strych, II klatka)
w lutym natomiast zajęcia  Bloku C - Barwy natury -tworzywo roślinne, zajęcia prowadzone przez dr Elżbietę Myjak-Sokołowską

B. Nastąpi zamiana: 
W sobotę zamiast wykładu 
prof. Roberta Sobańskiego z ASP w Łodzi ( Wnętrza pofabryczne) odbędzie się wykład 
Projektowanie partycypacyjne, który poprowadzi wykładowca WAW mgr Dariusz Śmiechowski 
11 15 grupy C+D sala 35 i 16 45 grupy A+B sala 35 

(Wykład prof. Sobańskiego odbędzie się 23 lutego 2019) 

Zajęcia z dr Łukaszem Nawrotem Przestrzenie gastronomiczne i klubowe  - sala 4

Przypominamy również o dodatkowych zajęciach, których nie ma w grafiku: 
26 I 2019 sobota
Podstawy rysunku technicznego - St. Wykł. Andrzej Gajczyk 
9 15 grupy C+D i 16 00 grupy A+B sala 4 

pozdrawiam dr hab.Joanna Stefańska  Kierownik SP WAW