Budownictwo

3809

dr inż. arch. Konrad Styka, prof. Uczelni
e-ma­il: konrad.styka(at)asp.waw.pl

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Projektant domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, adaptacji i rozbudów istniejących budynków o zróżnicowanej funkcji. Wykonuje też projekty obiektów przemysłowych. Od 2002 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2008, 2013, 2018 otrzymał Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2012 r. W latach 2016-2019 Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Architektury Wnętrz.

 

 

mgr inż. arch. Anna Siwek

Absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów od 2001r.

Autorka i współautorka wielu projektów budowlanych i wykonawczych obiektów użyteczności publicznej – sportowych, handlowych, hotelowych i usługowych, a także budynków przemysłowych i mieszkalnych.  W dorobku twórczym posiada również projekty wnętrz biurowych, bankowych, sportowych i hotelowych, a także opracowania urbanistyczne.

Najważniejsze zrealizowane projekty to obiekty sportowe: stadion piłkarski w Gdyni, wielokrotnie wyróżniany przez PZPN i hala sportowa w Częstochowie, która otrzymała nagrodę drugiego stopnia w konkursie “Budowa Roku 2012”, a także została laureatem lokalnego konkursu “Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.

Od 2016 na stanowisku wykładowcy na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

2541

st. wykł. Andrzej Gajczyk

st. wykł. Andrzej Gajczyk Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Architektury University of Detroit (USA). Projektant obiektów sportowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych. Autor projektów wnętrz o funkcji handlowej i biurowej. W latach 1985–1991 pracował jako starszy asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 1992 roku pracuje na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pełnił funkcję Kierownika Katedry Architektury i Budownictwa. W grudniu 2011 roku otrzymał Nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Program Przedmiotu


Zajęcia z przedmiotów Budownictwo i Rysunek techniczny na pierwszym roku studiów licencjackich mają na celu zaznajomienie studentów z podstawami rysunku technicznego, konstrukcji i elementów budowlanych w budynkach, a w semestrze letnim – poszerzenie tej wiedzy o elementy prac wykończeniowych oraz instalacyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz.

Wykłady i ćwiczenia służą nauce umiejętności korzystania z materiałów i wyrobów budowlanych w celu uzyskania zamierzonych efektów przestrzennych i estetycznych. Szczególnie akcentowany jest trwający obecnie dynamiczny rozwój przemysłu i technologii budowlanych – potraktowane nie tylko jako zespół rozwiązań mających spełnić wymogi techniczne i użytkowe budynku, ale też jako niewyczerpane źródło inspiracji i pole poszukiwań twórczych. Ważne jest uświadomienie studentom, że stosowanie różnych wyrobów budowlanych nie może być przypadkowe, lecz musi wynikać z intencji plastycznych projektanta. Wybór materiału jest składnikiem procesu twórczego, podobnie jak rozwiązanie funkcji i poszukiwanie nastroju wnętrza. Ważnym elementem kształcenia jest nauka poprawnego kreślenia rysunków i rysowania odręcznego detali oraz pisanie opisów technicznych. Wymagana jest podstawowa znajomość przepisów budowlanych, Polskich Norm oraz zasad sporządzania dokumentacji, z uwzględnieniem wymaganych uzgodnień i uwarunkowań wynikających z ochrony zabytków.

Zakres typowego opracowania: rysunki rzutu, przekroju w skali 1:20, detale budowlane przedstawione na rysunkach, krótki opis techniczny.