Budownictwo

mgr inż. arch. Anna Siwek

Absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. 

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, przynależność do Mazowieckiej Okręgowej Izbie Architektów od 2001r.

Autorka i współautorka wielu projektów budowlanych i wykonawczych obiektów użyteczności publicznej – sportowych, handlowych, hotelowych i usługowych, a także budynków przemysłowych i mieszkalnych.  W dorobku twórczym posiada również projekty wnętrz biurowych, bankowych, sportowych i hotelowych, a także opracowania urbanistyczne.

Najważniejsze zrealizowane projekty to obiekty sportowe: stadion piłkarski w Gdyni, wielokrotnie wyróżniany przez PZPN i hala sportowa w Częstochowie, która otrzymała nagrodę drugiego stopnia w konkursie “Budowa Roku 2012”, a także została laureatem lokalnego konkursu “Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”.

Od 2016 na stanowisku wykładowcy na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Program Przedmiotu


Zajęcia z przedmiotów Budownictwo i Rysunek techniczny na pierwszym roku studiów licencjackich mają na celu zaznajomienie studentów z podstawami rysunku technicznego, konstrukcji i elementów budowlanych w budynkach, a w semestrze letnim – poszerzenie tej wiedzy o elementy prac wykończeniowych oraz instalacyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz.

Wykłady i ćwiczenia służą nauce umiejętności korzystania z materiałów i wyrobów budowlanych w celu uzyskania zamierzonych efektów przestrzennych i estetycznych. Szczególnie akcentowany jest trwający obecnie dynamiczny rozwój przemysłu i technologii budowlanych – potraktowane nie tylko jako zespół rozwiązań mających spełnić wymogi techniczne i użytkowe budynku, ale też jako niewyczerpane źródło inspiracji i pole poszukiwań twórczych. Ważne jest uświadomienie studentom, że stosowanie różnych wyrobów budowlanych nie może być przypadkowe, lecz musi wynikać z intencji plastycznych projektanta. Wybór materiału jest składnikiem procesu twórczego, podobnie jak rozwiązanie funkcji i poszukiwanie nastroju wnętrza. Ważnym elementem kształcenia jest nauka poprawnego kreślenia rysunków i rysowania odręcznego detali oraz pisanie opisów technicznych. Wymagana jest podstawowa znajomość przepisów budowlanych, Polskich Norm oraz zasad sporządzania dokumentacji, z uwzględnieniem wymaganych uzgodnień i uwarunkowań wynikających z ochrony zabytków.

Zakres typowego opracowania: rysunki rzutu, przekroju w skali 1:20, detale budowlane przedstawione na rysunkach, krótki opis techniczny.