Rekrutacja na Studia Podyplomowe “Kolor w Kreacji wnętrza“

Opublikowano 30 sierpnia 2022

Jeśli chcesz zdobyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności, doświadczyć atmosfery naszej uczelni, znaleźć  się w świecie sztuki i poczuć się
prawdziwym artystą zapraszamy w roku akademickim 2022/2023!

Od 1 – 25 września 2022 roku ponownie  rusza rekrutacja
na Studia Podyplomowe “Kolor w Kreacji wnętrza” na rok akademicki 2022/2023.
(W I terminie rekrutacji w czerwcu 2022 r. zakwalifikowały się 23 osoby)
Prosimy chętnych o przesyłanie drogą mailową zgłoszeń na adres: wawstudiapodyplomowe@asp.waw.pl

Rekrutacja przeprowadzana będzie wyłącznie drogą mailową!

Aktualne formularze rekrutacyjne – podanie i ankieta dla kandydatów, oraz szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji są dostępne w odrębnych zakładkach na stronie:
https://waw.asp.waw.pl/warunki-rekrutacji-studia-podyplomowe-2022-2023/

Ogłoszenie wyników drugiej kwalifikacji:  3 października 2022 r.

Kandydat zostanie powiadomiony mailowo o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
Do 10 października zakwalifikowany kandydat  powinien podpisać umowę na usługi edukacyjne i opłacić wpisowe wysokości 200,00 PLN.

Wymagane dokumenty

– Zał. nr 1 podanie
– Zał. nr 2 ankieta
– Dyplom ukończenia studiów ( licencjackich I stopnia lub magisterskich ( II stopnia lub jednolitych) - skan 
– Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości  50,00 PLN 
 na konto ASP w Warszawie  nr konta:  80 1240 1040 1111 0010 7631 0572
 wpłata z dopiskiem:  Studia podyplomowe AW + imię i nazwisko kandydata

Kontakt: 660 532 101, 604 578 693  

Kierownik SP WAW dr hab. prof. uczelni Joanna Walendzik-Stefańska