Szkolenie pt. "Sztuka prezentacji, publikowania i efektywnego planowania kariery naukowej"

Opublikowano 22 sierpnia 2022

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa na Szkolenie pt. "Sztuka prezentacji, publikowania i efektywnego planowania kariery naukowej", które poprowadzi dr hab. Piotr Wasylczyk. Szkolenie odbędzie się w formie 7 spotkań w dniach: 9, 16, 23, 30 listopada oraz 7, 14 i 21 grudnia 2022 roku.

Informujemy, że 27 września 2022 roku dobiega końca wczesna tura rejestracji. Więcej informacji na temat Szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej: 
https://fundacja-tygiel.pl/sztuka-prezentacji/

Niniejsze szkolenie porusza m.in. kluczowe zagadnienia pozwalające na tworzenie i przedstawianie zapadających w pamięć prezentacji naukowych i absorbujących uwagę słuchaczy. Wskazuje, jakie elementy przedstawiania wyników prac są ważne i istotne dla audytorium, a które tylko dla ich autora. Zastosowanie prezentowanych wskazówek pozwoli na stworzenie ciekawej opowieści, zamiast omówienia jedynie przytłaczającej ilości danych i faktów. Podczas szkolenia poruszone zostaną także ważne elementy dotyczące pisania prac naukowych, rozpoczęcia i zakończenia procesu redakcyjnego oraz sposobów doboru właściwego czasopisma do opublikowania danej pracy, jednocześnie ograniczając ryzyko jej odrzucenia. Omówione zostaną sytuacje i postępowanie związane z otrzymaniem negatywnej recenzji. Kwintesencją cyklu spotkań szkoleniowych będzie praktyczne omówienie, w jaki sposób wybrać promotora, jakimi kwantyfikatorami kierować się w planowaniu kariery naukowej oraz jakich nieetycznych praktyk unikać, tak aby świadomie i efektywnie budować swoją karierę naukową.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chcą lepiej zrozumieć funkcjonowanie środowiska naukowego, dowiedzieć się, jak profesjonalnie przygotować i wygłosić świetną prezentację naukową (na konferencji, sympozjum, seminarium), jak funkcjonuje publikacyjny ekosystem (również od strony redaktorów czasopism) i na co zwrócić uwagę planując swoją karierę naukową.

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji zainteresowanym (studentom, doktorantom i pracownikom naukowym).

 
Z poważaniem,
Paulina Pomajda
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL