IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych”

Opublikowano 13 kwietnia 2022
Fundacja
                             na rzecz
                             promocji nauki
                             i rozwoju
                             TYGIEL
 

 
Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Baśnie i bajki jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych”, która odbędzie się 30 czerwca 2022 roku w formie online. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Bajki i baśnie to jedne z najbardziej fascynujących gatunków literackich. Niegdyś wyraz “bajka” miał negatywne znaczenie, które używano w celu określenia wiadomości niepewnych lub zmyślonych. Nazwa gatunkowa “bajka” łączy zatem intencje gatunku z wymysłem i nieprawdą. Współcześnie bajka kojarzona jest głównie z gatunkiem literatury dziecięcej. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem bajkę definiujemy, jako klasyczny utwór literacki w formie opowiastki pisanej prozą lub wierszem uwzględniający fabułę.

 
Bajka w przestrzeni psychologicznej, psychoterapeutycznej i edukacyjnej
Bajki pełnią funkcje relaksacyjne, terapeutyczne i edukacyjne. Bajkoterapia pozwala na uporządkowanie wiedzy o świecie, wpływa na rozwój sprawności językowej, racjonalizowanie i obrazowanie sposobu rozwiązywania problemu, dają wiedzę na temat grup i związków społecznych oraz budzą poczucie przynależności do rodziny i grupy. Co więcej, bajki pełniące funkcję relaksacyjną mają za zadanie odprężyć, uspokoić i wyciszyć dziecko. Bajki uczą m.in. nakazów i zakazów społecznych, pozwalają odróżnić dobro od zła, a także kształtują charakter człowieka.

Bajka jako gatunek literacki
Bajki i baśnie traktowane są również jako tekst kultury, który warto poddawać analizie. Ocenie podlegać może m.in. struktura bajki, motywy wykorzystywane w tekście oraz język. Ponadto, badać można narratologię, symbolikę czy semiologię występującą w bajkach i baśniach.

Bajki w kulturze masowej – w grach komputerowych, telewizji i reklamie
Istnieje też wiele związków między baśnią i bajkami a kulturą popularną. Współczesne dzieła kultury czy literatury popularnej, w tym filmy, seriale telewizyjne, komiksy, fotografie, gry komputerowe nawiązują do kanonu baśniowego – tematyki, estetyki czy tradycji.

Nic dziwnego więc, że bajki są przedmiotem zainteresowania badaczy reprezentujących wiele dyscyplin – folklorystykę, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, ale również pedagogikę czy psychologię. Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką, którzy chcieliby przedstawić własne badania nad bajkami.

 
Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
 
I tura rejestracji w Konferencji trwa do 21 kwietnia 2022 roku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/bajki/