Kultura we współczesnym świecie – Goście Honorowi: dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS oraz dr hab. Małgorzata A. Szyszkowska

Opublikowano 3 stycznia 2022
Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Gośćmi Honorowymi IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Kultura we współczesnym świecie” będą:

  • dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS, Katedra Pedagogiki Kultury, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
    Tytuł wystąpienia: Współczesne metakultury podobieństwa, różnic, atomizacji i płynności
  • dr hab. Małgorzata A. Szyszkowska, Katedra Nauk Humanistycznych i Języków Obcych, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
    Tytuł wystąpienia: Wartości i jakości w świecie kultury. Ocena estetyczna a wartość i funkcja współuczestniczenia w odbiorze procesu, wydarzenia, dzieła
 

Spotkanie odbędzie się w formie online 17 lutego 2022 roku. 

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom. Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, udziału w dyskusji oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, a także przypomni, jak dawniej definiowano kulturę.

Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu kultury, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, czy historyków. Do udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy, przedstawicieli instytucji kultury oraz animatorów kultury.

Rejestracja uczestnictwa w II turze trwa do 13 stycznia 2022 roku.

 
Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo na: https://fundacja-tygiel.pl/kultura/ 
Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.