IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kultura we współczesnym świecie” (online)

Opublikowano 16 listopada 2021
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
 

 

Szanowni Państwo,
zapraszam do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Kultura we współczesnym świecie”, która odbędzie się online 17 lutego 2022 roku. 

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom. Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpienia ustnego, udziału w dyskusji oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na rolę kultury we współczesnym świecie, a także przypomni, jak dawniej definiowano kulturę.

Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu kultury, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, czy historyków. Do udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy, przedstawicieli instytucji kultury oraz animatorów kultury.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 2 grudnia 2021 roku.

 

Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo na: https://fundacja-tygiel.pl/kultura/

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń i refleksji.

 

Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Z poważaniem,
Ewelina Chodźko
Komitet OrganizacyjnyKonferencji