XII Biennale Grafiki Studenckiej

Opublikowano 7 stycznia 2021

Tegoroczna edycja Biennale, podobnie jak każde wydarzenie artystyczne zaplanowane w czasie

trwającej pandemii, jest wyzwaniem zarówno dla organizatorów jak i samych uczestników. W

obliczu niepewności, ale i perspektywy pewnej stabilizacji wierzymy, że Biennale Grafiki

Studenckiej jest bardzo pożądaną okolicznością – przede wszystkim dla samych studentów,

ograniczonych w ostatnim czasie reżimem czterech ścian ekranu komputera.

Jesteśmy przekonani, że temat Biennale “Przeciwciała” uwolni nagromadzone pokłady energii

twórczej i przełoży się na wysoki poziom ekspresji oraz techniki nadesłanych prac, które

zaprezentują się w historycznym momencie naszej historii, a być może wyznaczą nowe kierunki i

perspektywy dla grafiki artystycznej.

W związku z powyższym bylibyśmy również zaszczyceni, gdyby Wasza Magnificencja zechciał

ponownie uhonorować twórców indywidualną nagrodą, co wielokrotnie miało miejsce podczas

wcześniejszych edycji Biennale.

XII Biennale Grafiki Studenckiej adresowane jest do wszystkich zainteresowanych studentów

wyższych uczelni oraz wydziałów artystycznych, a także ich absolwentów z ostatnich dwóch lat.

Kuratorem tegorocznej edycji jest prof. dr hab. Maciej Kurak.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 roku.

Wystawa konkursowa odbędzie się w marcu, w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

Wystawie będzie towarzyszyć katalog.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie

https://uap.edu.pl/2020/12/xii-edycja-biennale-grafiki-studenckiej-przeciwciala/