Informacja o Konkursie dla Młodych Architektów miesięcznik Builder

Opublikowano 6 listopada 2020

KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

To jeden z najważniejszych konkursów dedykowanych studentom oraz
młodym absolwentom architektury. Konkurs wspiera młodych architektów
w ich twórczym zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych
prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością
projektowanej architektury, dbałością o detale oraz poprawnością
zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział
osoby pełnoletnie będące studentami I oraz II stopnia studiów o kierunku
architektura lub architektura i urbanistyka uczelni państwowych
oraz prywatnych, a także absolwenci tych kierunków niezależnie od
miejsca zatrudnienia, pod warunkiem, że nie ukończyli 35. roku życia.
ODKRYWAMY WSCHODZĄCE GWIAZDY ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

BROSZURA KDMA 2020

BROSZURA OGOLNA 2020 B4F