Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kultura we współczesnym świecie” (online)

Opublikowano 4 listopada 2020
Szanowni Państwo,
zapraszam do udziału w Konferencji, podczas której będziemy debatować nad pojęciem kultury oraz jej rolą we współczesnym świecie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kultura we współczesnym świecie” odbędzie się online 19 listopada 2020 roku. Organizatorem Konferencji jest Fundacja na rzecz promocji nauki i wozwoju TYGIEL.
 
Badacze kultury zgodnie uznają, że pojęcie kultura to wieloznaczny termin pochodzący od łacińskiego słowa „cultura agri”, czyli uprawa roli. W miarę upływu czasu interpretacje tego pojęcia przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki spowodowały, że kultura nabrała wielorakiego znaczenia. Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji nad przeszłością, teraźniejszością i perspektywami kultury, która wraz z upływem czasu ulega zmianom.

Goście Honorowi:

  • dr Maciej Kijko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
    Tytuł wystąpienia: Kulturowe kłopoty kulturoznawstwa
  • dr Marcin Laberschek (Uniwersytet Jagielloński)
    Tytuł wystąpienia: Konne figury władzy
Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu kultury, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, czy historyków. Do udziału w Konferencji zapraszamy również badaczy, przedstawicieli instytucji kultury oraz animatorów kultury.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji  trwa do 10 listopada 2020 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Więcej szczegółów znajdą Państwo na: http://fundacja-tygiel.pl/kultura/
 

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę wiedzy, doświadczeń i refleksji.
 
Z poważaniem,
Ewelina Chodźko
Komitet Organizacyjny Konferencji