Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” (online) – rejestracja do 8.10.2020

Opublikowano 5 października 2020

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce”, która odbędzie się online 16 października 2020 roku. Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
 
Motyw wędrówki (podróży) to jeden z najpopularniejszych toposów ukazywanych w całej kulturze popularnej, m.in. literaturze, muzyce i malarstwie. Archetyp wędrowca znaleźć można nie tylko w Biblii (m.in. wędrówka do Ziemi Obiecanej), mitologii, literaturze romantycznej (np. Sonety Krymskie A. Mickiewicza), ale również współczesnych tekstach literackich. Motyw wędrówki ukazują też liczne utwory muzyczne m.in. SDM “Wędrówką życie jest człowieka” oraz dzieła malarskie np. “Ucieczka do Egiptu” Rembrandta.
 
Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja motywu wędrówki jako tematu pracy naukowej. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków humanistycznych i społecznych oraz osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.


GOŚCIE HONOROWI
  • dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

    Tytuł wystąpienia: Motyw odchodzenia w poezji Jana Czarneckiego z Chwałowic koło Iłży
     

  • prof. dr hab. Urszula Mazurczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

    Tytuł wystąpienia: Wędrowanie realne – wędrowanie w wyobraźni, ale zawsze do celu. Wybrane przykłady „Gór niewzruszonych” malarstwa niderlandzkiego XV i 1 poł. XVI wieku


Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 8 października 2020 roku.

Szczegóły na temat Konferencji znajdują się na stronie internetowej:

https://fundacja-tygiel.pl/motyw-wedrowki/

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Z poważaniem,
Ewelina Chodźko
Komitet Organizacyjny Konferencji