Relacja z Pleneru „SICHÓW EXACTLY”

Opublikowano 20 maja 2019

Plener malarski w Sichówie.

Pracownia Malarstwa i Rysunku

Prof. Andrzeja Zwierzchowskiego

adi.Tomasz Knorowskiego

 

Program :


  1. a) Warsztaty twórcze w plenerze tj. plener malarski,plener architektoniczno-inwentaryzacyjny

– Dwór w Sichowie Dużym , Pałac w Kurozwękach.

  1. b) Zwiedzanie pałacu w Kurozwękach ze szczególnym akcentem na kolekcję prywatną Pana 

Michała Popiela, obrazów Józefa Czapskiego.

  1. c) Panele dyskusyjne na tematy : “Józef Czapski – twórczość malarska, świadomość kreacji”

, ” Sylwetka działalności patriotycznej, humanizm postępowania, historia – Józef Czapski”

, ” Kolekcja muzealna a kolekcja prywatna – relacje -,w kontekście twórczości Józefa Czapskiego”

  1. d) Wernisaż wystawy dzieł powstałych podczas pleneru malarskiego (Dwór w Sichowie Dużym)
  2. e) Publikacja na temat wydarzenia, projektu pod hasłem -“Skromność i zuchwałość – Józef

Czapski” w kwartalniku ” KONTEKSTY