„Świątynie wygnane”

Opublikowano 12 marca 2019


Zapraszamy do Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego mieszczącego się przy ul. Czerniakowskiej 178a, dnia 14 marca o godz. 18, na prezentację dwutomowego albumu „Świątynie wygnane”, w ramach której odbędzie się prelekcja dotycząca niszczejących i nieużytkowanych cerkwi greckokatolickich w Polsce, wygłoszona przez etnologa, łemkoznawcę Sebastiana Dubiel-Dmytryszyna oraz pokaz multimedialny wraz z możliwością promocyjnego zakupu albumu. Projekt wydawniczy został zrealizowany przez Oficynę Wydawniczą RuthenicArt (ruthenicart.net.pl), zdjęcia do albumu wykonał Piotr Durak, który napisał też do nich odautorskie komentarze, zaś całość została poprzedzona tekstami m.in. dr hab. Moniki Rzepiejewskiej i dr. Wasyla Słobodiana. Na publikację „Świątynie wygnane. Niszczejące cerkwie greckokatolickie w Polsce” składają się: Tom 1 (242 s.) cerkwie znajdujące się w miejscowościach od A do M i Tom 2 (232 s.) cerkwie znajdujące się w miejscowościach od N do Ż. To pierwszy i jedyny album fotograficzno-dokumentacyjny ukazujący wnętrza wszystkich odnalezionych “opuszczonych” cerkwi greckokatolickich na terenie całej Polski. Dwa tomy to około 80 miejscowości i przeszło 400 unikatowych dokumentalno-artystycznych fotografii; często są to jedyne fotografie prezentujące wnętrza tych świątyń. Praca nad zebraniem, a następnie przygotowaniem materiałów trwała siedem lat – to przejechanych kilkanaście tysięcy kilometrów śladami niszczejących cerkwi i wykonane setki zdjęć, by zarejestrować zmieniający się stan obiektów oraz oddać szczególną atmosferę “świątyń wygnanych”.
https://www.facebook.com/events/413791792704500/