Wydział Architektury Wnętrz w PTAK Warsaw Expo

Opublikowano 10 października 2018

Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie uczestniczył w ArchiDay w PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie (4-7.X.2018). Nasza wystawa “Humanistyczny wymiar użyteczności” w ramach Międzynarodowych Targów Wyposażenia Wnętrz Warsaw Home 2018 przedstawiała prace wybranych studentów i dydaktyków. Ekspozycja cieszyła się zainteresowaniem zwiedzających. Wydarzeniu towarzyszyły wykłady, które wygłosili nasi dydaktycy – dr Iwona Cała, dr hab. Radosław Skalski oraz mgr inż. arch Dariusz Śmiechowski. Wystawa prezentowała prace studentów i pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, w których pokazane są działania projektowe w dwóch różnych skalach: urbanistycznej i wnętrzarskiej. W pierwszej – motywem przewodnim podjętych zadań są powiązania i przenikania nowo projektowanych obiektów z zastaną tkanką architektoniczną. W przestrzeniach publicznych zaproponowano funkcjonalną integrację z otoczeniem prowadzącą do dialogu i współuczestniczenia jej użytkownika. W tkance urbanistycznej pojawiają się linie i płaszczyzny, które dla odbiorcy projektowanej przestrzeni przybierają nowy wymiar: placu zabaw, linii brzegowej rzeki, spotkanie starego obiektu z nowo zaprojektowanym. W drugiej skali – we wnętrzach prywatnych, projektując poszukiwano personalnego azylu. Wyposażono je w sprzęty dedykowane danej przestrzeni i użytkownikowi. Ważna jest ich estetyka form i funkcjonalność.

Fotografie Anna Plewka i Konrad Styka.

Kurator wystawy: dr hab. Barbara Kowalewska

Opiekun merytoryczny: dr hab. Bazyli Krasulak-Wiśniewski prof. ASP

Projekt aranżacji ekspozycji: mgr szt. Anna Skołożyńska-Cieciera

Oprawa graficzna wystawy: mgr szt. Anna Skołożyńska-Cieciera

Budowa ekspozycji: mistrz stolarstwa Cezary Ziemka,

 st.mistrz stolarstwa Stanisław Ziemka, Jacek Stawicki

Koordynacja: dr Konrad Styka