Konferencja „Akustyka wnętrz – czy to sztuka?”

Opublikowano 3 października 2018

Zapraszamy na konferencję „Akustyka wnętrz – czy to sztuka” w dniu 11 października 2018 – nasz Wydział jest współorganizatorem. Udział w konferencji jest obowiązkowy dla studentów stacjonarnych III roku pierwszego stopnia oraz wszystkich studentów drugiego stopnia, a także dla wszystkich studentów niestacjonarnych – traktujemy to jako seminarium. Program dostępny jest tutaj

Studenci z grup wymienionych powyżej nie muszą się rejestrować – będą zgłoszeni przez Wydział.