Kurs Przygotowawczy do egzaminów na Wydział Architektury Wnętrz 2019/2020

Opublikowano 1 października 2018

Przybliżony program zajęć:
Październik – malarstwo
Listopad – rysunek
Grudzień – podstawy projektowania
Styczeń – rysunek
Luty – malarstwo
Marzec – Rysunek modela, studium
Kwiecień – Rzeźba
maj – Podstawy projektowania

Czas trwania kursu przygotowawczego do egzaminów na Wydział Architektury Wnętrz zaplanowano na okres od
października 2019 r. do maja 2020 r.
Na cykl miesięczny składają się cztery spotkania trwające po cztery godziny lekcyjne.
Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki w godzinach 17.00 – 21.00.
W programie kursu poruszane będą wszystkie zagadnienia, które spotkacie Państwo na egzaminach wstępnych:
– rysunek z modela (szkice, studium)
– malarstwo, martwa natura
– projektowanie (rysunek perspektywiczny, kompozycja brył i płaszczyzn)
– rzeźba w glinie

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 października o godzinie 16.00, PO
SPOTKANIU, TEGO SAMEGO DNIA O GODZINIE 17.00 ODBĘDĄ SIĘ
PIERWSZE ZAJĘCIA Z MALARSTWA. Prosimy o przyniesienie przyborów do

malowania – papier, farby…
Koszt kursu to 500zł miesięcznie (za miesiąc uznajemy 4 zajęcia po 4 godziny
lekcyjne, czyli łącznie 16 godzin lekcyjnych zajęć).
Opłat należy dokonywać na konto: Bank PEKO S.A. nr: 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 koniecznie
z dopiskiem:
Kurs przygotowawczy na Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5
Dodatkowych informacji udzielamy pod adresem kurs.przygotowawczy@asp.waw.pl