Kurs Przygotowawczy do egzaminów na Wydział Architektury Wnętrz 2018/2019

Opublikowano 1 października 2018

PROGRAM (przybliżony program zajęć)

Październik – rysunek
Listopad – malarstwo
Grudzień – podstawy projektowania
Styczeń – rysunek
Luty – malarstwo
Marzec – Rysunek modela, studium
Kwiecień – Rzeźba
maj – Podstawy projektowania

Kurs przygotowawczy do egzaminów na Wydział Architektury Wnętrz
jest planowany od października 2018r do maja 2019r.
W programie kursu poruszone są wszystkie zagadnienia, które spotkacie Państwo
na egzaminach wstępnych. Podczas trwania kursu przedmioty te będą poruszane
w następującym zakresie:

– rysunek z modela (szkice, studium)
– malarstwo, martwa natura
– projektowanie (rysunek perspektywiczny, kompozycja brył i płaszczyzn)
– rzeźba w glinie

Koszt kursu to 500zł miesięcznie (za miesiąc uznajemy 4 zajęcia po 4 godziny
lekcyjne, czyli łącznie 16 godzin lekcyjnych zajęć).
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 8 października o godzinie 16:00, PO
SPOTKANIU, TEGO SAMEGO DNIA O GODZINIE 17:00 ODBĘDĄ SIĘ
PIERWSZE ZAJĘCIA Z RYSUNKU. Prosimy o przyniesienie przyborów do
rysowania – papier, węgiel, ołówek. Pierwsze zajęcia są zajęciami darmowymi.
Dodatkowych informacji

Kurs odbywa się w poniedziałki w godzinach 17.00 – 21.00

Opłata miesięczna kursu- 500 zł. (pięćset złotych).

Opłat należy dokonywać na konto: Bank PEKO S.A. nr: 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 koniecznie z dopiskiem:
Kurs przygotowawczy na Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5

Dodatkowych informacji udzielamy pod adresem kurs.przygotowawczy@asp.waw.pl