Spotkanie z dyplomantami WAW

Opublikowano 17 września 2018

Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki
zaprasza  na spotkanie z dyplomantami roku akademickiego 2018/2019
10 października 2018 o godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się  w sali wykładowej  nr 211
w budynku głównym Rektoratu przy Krakowskim Przedmieściu 5.

Wszystkich studentów studiów stacjonarnych prosimy o zapoznanie się z siatką tygodniową
Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki.

 

Dodatkowe informacje dla studentów studiów II stopnia – pierwszego i drugiego roku –
na stronie  https://waw.asp.waw.pl/plan-zajec/

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH DRUGIEGO STOPNIA