International Artist – Teachers’ Camp – 2018

Opublikowano 31 lipca 2018

International Artist – Teachers’ Camp – 2018
College of Fine Arts Karnataka Chitrakala Parisath
An Autonomous Institution, Affiliated to Bangalore University, NAAC Accreditation B+


W dniach 16 – 25 stycznia  Anna Krzemińska, asystentka w I Pracowni Komunikacji Wizualnej oraz koordynator współpracy zewnętrznej Wydziału Architektury Wnętrz  uczestniczyła w międzynarodowym sympozjum  nauczycieli-artystów w Bangalore w Indiach. Celem tego wyjazdu była wystawa udokumentowana katalogiem, sympozjum w którym brało udział 55 artystów reprezentujących ośrodki naukowe z 9 krajów, konferencja połączona z wykładami i z prezentacją mojego dorobku artystycznego  jak również prezentacja Wydziału i Akademii Sztuk Pięknych, plener malarski, rzeźbiarski i graficzny. Uroczysta inauguracja odbyła się 17 stycznia o godz. 16:00 w głównym budynku College of Fine Arts, mieszczącym również galerię sztuki dawnej i współczesnej. W tym wydarzeniu wzięli udział honorowi goście którzy wygłosili swoje referaty, a byli to:

– Priyank Kharge – Minister for Information Technology and Tourism Govt. of Karnataka;
– M. K. Shankaralinge Gowda – Chairman, Karnataka Electicity Regulatory Commission;
– Franck Barthelemy- Art Connoisseur, art collector;
– dr B.L. Shankar – President of Karnataka Chitrakala Parishath;
– Prof. M.J. Kamalakshi- General Secretary of Karnataka Chitrakala Parishath;
– Prof. Tejendra Singh Baoni – Principal, College of Fine Arts, Bengaluru.

W czasie trwania pleneru od 16 do 25 stycznia uczestnicy sympozjum mieli możliwość wzajemnego poznania warsztatu, wymiany materiałów informujących o ich jednostkach akademickich, wymiany doświadczeń, zapoznania się z systemem nauczania i strukturą College of Fine Arts- podczas wizyt w pracowniach, rozmów z dydaktykami i studentami.

22 i 23 stycznia odbyła się konferencja, na której każdy z uczestników zaprezentował swój dorobek, jednostkę akademicką i jego drogę twórczą.

Prace poplenerowe zaprezentowane zostały na wystawie 5-10 lipca 2018 roku w Muzeum Karnataka Chitrakala Parisath w Bangalore, i należą do zbiorów tej instytucji.

Muzeum to mieści w swojej kolekcji dzieła rzeźbiarskie i malarskie z XVII wieku aż po czasy współczesne.

Wydarzenie to będzie owocować w planowanej organizacji współpracy Akademii Sztuk Pięknych- Wydziału Architektury Wnętrz z jednostkami akademickimi w Azji.