I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej w Uniejowie

Opublikowano 29 maja 2018
25-27 maja 2018, impreza organizowana przez Akademickie Centrum Designu pod patronatem Burmistrza Uniejowa

nasz Wydział  reprezentowali:
dr hab Joanna Walendzik-Stefańska, prof.ASP oraz Anna Szymczyk i Maciej Choiński z Koła Naukowego Studentów WAW