Pierwszy dzień zajęć roku akademickiego 2017/2018

Opublikowano 25 września 2017

Ze względu na organizowaną w dniu 6.10.2017 r. przez JM Rektora i Senat ASP
uroczystą inaugurację roku akademickiego, pierwsze zajęcia dydaktyczne
(na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) odbędą się 9.10.2017 r.,
zgodnie z siatką godzin umieszczoną na stronie
https://waw.asp.waw.pl/plan-zajec/