OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski

Opublikowano 4 lipca 2017


Zapraszamy do Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej na wystawę plenerową w 70. rocznicę akcji „Wisła” „OPUSZCZONE-RATOWANE greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”. Jest to piąta odsłona wystawy, poruszającej problem cerkwi znajdujących się na terenie historycznej greckokatolickiej eparchii przemyskiej w obecnych granicach Polski, które w wyniku powojennych przesiedleń ludności ukraińskiej utraciły swoich gospodarzy. Szacuje się, że z około 650 cerkwi istniejących na tym terenie w 1945 r. dziś pozostało około 350. Tylko nieliczne pełnią swoją pierwotną funkcję gromadząc grekokatolików. Wiele z nich służy jako kościoły, kilka świątyń gromadzi wyznawców prawosławia, niektóre pełnią świeckie funkcje. Wystawa prezentuje 30 cerkwi, które nieużytkowane od lat, stoją w coraz gorszym stanie, a ich dalszy los jest niepewny. Pokazuje również takie cerkwie, które – po latach popadania w ruinę – uratowano dzięki inicjatywom kościelnym, samorządowym czy społecznym. Celem wystawy jest wskazanie na potrzebę ochrony świątyń, które są bezcennymi reliktami krajobrazu kulturowego na tym terenie. Scenariusz oraz projekt wystawy przygotowała Monika Rzepiejewska, w ramach tematu badawczego prowadzonego na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawę można zobaczyć do 31 sierpnia od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-17.30. Otwarcie wystawy odbyło się 29 czerwca.
Więcej informacji na stronie www.cerkwie.org

Fotografie z wernisażu – Tomasz Mroczek.