Rekrutacja na studia podyplomowe

Opublikowano 28 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sztuki i projektowania wnętrz na nowe studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018
Kolor w kreacji wnętrza

Jeśli chcesz zdobyć i pogłębić wiedzę oraz umiejętności, doświadczyć atmosfery naszej uczelni, znaleźć się w świecie sztuki i poczuć się prawdziwym artystą zapraszamy!


Spotkanie informacyjne  28.września 18.00
Budynek AW Myśliwiecka 8 sala nr. 4
Rekrutacja 3 lipiec – 7 października


Kierunek: Architektura wnętrz
Nazwa studiów: Kolor w kreacji wnętrza
Rodzaj studiów:
studia podyplomowe
Typ studiów
: studia niestacjonarne
Czas trwania: rok, 2 semestry, 9 miesięcy
Ilość godzin dydaktycznych: 240
Forma studiów: 2 zjazdy w miesiącu (piątek, sobota)
Miejsce odbywania zajęć : sale budynku AW ul. Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Ilość miejsc: 30
Minimalna ilość słuchaczy: 10
Termin rozpoczęcia zajęć: 20. 10. 2017 roku


Koszt miesięczny: 750 PLN
Koszt roku studiów
: 6750 PLN
Opłata rekrutacyjna: 50 PLN
Wpisowe: 200 PLN
(szczegółowe warunki płatności wg umowy na usługi edukacyjne)


Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe.
Studia podyplomowe są przeznaczone dla:
– osób działających lub planujących działalność w obszarze sztuki i architektury wnętrz legitymujących się dyplomem studiów wyższych I lub II stopnia.


Cel zamierzenia.
Celem powołania studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Wnętrz jest potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności w obszarze projektowania wnętrz; „wnętrz” rozumianych tradycyjnie, jako przestrzenie wewnątrz-obiektowe oraz jako przestrzenie otwarte – wnętrza urbanistyczne w strukturze miasta i krajobrazie otwartym.
Program studiów jest skierowany zarówno do artystów i projektantów jak i osób pragnących rozwijać swoją wrażliwość artystyczną w kreacji własnego otoczenia (domu, mieszkania, środowiska).

 

Program studiów

Profil absolwenta

Organizacja studiów

Warunki rekrutacji