W poszukiwaniu równowagi

Opublikowano 14 lutego 2017

 

W poszukiwaniu równowagi

 

Prezentacja osiągnięć Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego Wydziału Architektury Wnętrz jest próbą opisu obszarów działań plastycznych w poszczególnych pracowniach, ich założeń programowych i metod pedagogicznych w relacji mistrz – uczeń. Jej tytuł – Emocja i namysł – odnosząc się do uniwersum kreacji, stoi ponad specyfiką danych pracowni, dyscyplin, zabiegów pedagogicznych czy rodzaju relacji między uczącymi się i nauczającymi. Z drugiej strony wskazuje na związek owego uniwersum z ideą twórczego poszukiwania w każdej pracowni w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tytuł wystawy odnosi się wprost do tajemnicy aktu twórczego, porusza zawsze aktualny dylemat zachowania proporcji i relacji uczucia (intuicji) do intelektu (rozumu, doświadczenia). A więc to, co nazwane, i to, co przeczuwane, konstytuuje całość wyrazu dzieła, jego niepowtarzalność i żywotność poza czasem. Jeśli nastąpi ta szczęśliwa koniunkcja, dzieło z pewnością wzbudzi zadziwienie i fascynację odbiorcy. Wymowa dzieła, jego siła perswazji opiera się na tym trudnym związku, na „chemii”, której reakcja trwa bez wyczerpania. I to właśnie chcemy uświadomić wszystkim studentom — bez względu na miejsce i środki, jakich używają — poprzez naszą i ich pracę.

 

prof. Andrzej Zwierzchowski