Spotkanie informacyjne na WAW

Opublikowano 2 lutego 2017

 

W dniu. 31.01.2017 odbyło się spotkanie informacyjne, a następnie wspólne zwiedzanie międzysemestralnej wystawy prac studentów na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Przybyło około 80 osób zainteresowanych studiami na naszym Wydziale. Dziękujemy im za wizytę i zapraszamy do studiowania. Kolejna możliwość odwiedzenia naszego Wydziału – w trakcie wystawy końcoworocznej 
(zdjęcia: U. Gajczyk i K. Matuszewski).