Rekrutacja na niestacjonarne studia II st.

Opublikowano 10 stycznia 2017

W dniu 16.01.2017 r. rozpoczyna się rekrutacja na Niestacjonarne Studia drugiego stopnia (d. magisterskie), kierunek Architektura Wnętrz, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.
O studiowanie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia ASP oraz innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnych, zawierających kształcenie projektowe i plastyczne (np. architektura, scenografia, wzornictwo).
Terminarz rekrutacji znajduje się:
https://waw.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/Terminarz.pdf
a dalsze informacje:
 https://waw.asp.waw.pl/rekrutacja/ oraz https://studia.asp.waw.pl/regulamin-rekrutacji/