Pierwszy dzień zajęć

Opublikowano 28 września 2016

Ze względu na organizowaną w dniu 5.X przez JM Rektora i Senat ASP uroczystą inaugurację roku akademickiego,
pierwsze zajęcia dydaktyczne (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) odbędą się 6.X.2016, zgodnie z siatką godzin umieszczoną na stronie
https://waw.asp.waw.pl/plan-zajec/