Spotkanie dla kandydatów

Opublikowano 16 czerwca 2016

W dniu 14.06 odbyło się spotkanie z kandydatami i osobami zainteresowanymi studiami na naszym Wydziale. Po krótkim wstępie, odbyło się zwiedzanie wystawy końcoworocznej – w niektórych pracowniach ich gospodarze opowiedzieli o programie nauczania, w innych  – krótką charakterystykę ich profilu przedstawili prowadzący spotkanie. Ze względu na liczny udział naszych gości podzielono ich na trzy grupy, które niezależnie zwiedzały wystawę.  Na zakończenie, nasi goście zadawali pytania dotyczące procesu rekrutacji i studiów na Wydziale.