Wybory Prodziekanów

Opublikowano 19 kwietnia 2016

18.04.2016

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej o wyborach Prodziekanów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie na kadencję 2016 – 2020

Kandydatką na Prodziekana do spraw studenckich jest dr hab. Barbara Kowalewska.

Kandydatem na Prodziekana do spraw studiów niestacjonarnych jest dr Tomasz Gałązka. Na wniosek dziekana elekta, Wydziałowa Komisja Wyborcza zmienia Harmonogram wyborczy w Warszawie dot. wyborów Prodziekanów i senatorów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie na kadencję 2016 – 2020. Aktualne terminy:

Termin zebrania prezentującego kandydatów na stanowiska Prodziekanów 21 kwietnia 2016 o godzinie 13.00.

Osoba kandydująca na funkcję Prodziekana ds. studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli Samorządu Studentów w Wydziałowym Kolegium Elektorów, wyrażoną w piśmie przekazanym do WKW. Niezajęcie stanowiska w terminie 7 dni uważa się za wyrażenia zgody.

Termin zebrań wyborczego w celu wyboru Prodziekanów oraz senatorów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie: 25 kwietnia o godzinie 13.00 sala nr 4.

Wydziałowe Kolegium Elektorów stanowi Rada Wydziału w składzie wybranym na nową kadencję.

Wydziałowa Komisja Wyborcza

przewodniczący ‐prof. ASP Paweł Michalak sekretarz ‐dr Konrad Styka