Kurs przygotowawczy 2015/2016

Opublikowano 9 października 2015

 

Kurs przygotowawczy w roku akademickim 2015/2016

Wydział Architektury Wnętrz warszawskiej ASP zaprasza na kurs przygotowawczy wszystkich kandydatów na studia chcących rzetelnie przygotować się do egzaminów wstępnych. Zajęcia prowadzone będą przez dydaktycznych pracowników wydziału. Opracowany przez nich program kursu gwarantuje zapoznanie się z najważniejszymi zagadnieniami projektowymi i plastycznymi wymaganymi podczas egzaminów wstępnych.

Kurs przygotowawczy rozpocznie się 9 października, a zakończy w maju przeglądem wykonanych prac

Zajęcia będą się odbywać w piątki w godzinach od 17 do 21 w budynku Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, ul. Myśliwiecka 8 (róg Hoene- Wrońskiego). Plan zajęć przewiduje cztery spotkania w miesiącu (16 godzin), a każdy miesiąc stanowić będzie oddzielny blok tematyczny.

 

Plan zajęć w pierwszym semestrze:

Październik: rysunek z natury- postać we wnętrzu (problemy kompozycyjne, poznanie anatomii…)

Listopad: zajęcia projektowe- zagadnienia związane z perspektywą odręczną

Grudzień: malarstwo- martwa natura (problemy kompozycyjne, wpływ światła na kolor…)

Styczeń: zajęcia projektowe- małe formy w przestrzeni (podstawy projektowania, skala…)

 

Plan zajęć w drugim semestrze: dokładny grafik będzie ogłoszony w styczniu
– przewidziane zajęcia z rzeźby, malarstwa, rysunku, zadania projektowe.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w piątek 2 października o godzinie 18.30 na spotkanie informacyjne.

Opłata miesięczna kursu- 490 zł. (czterysta dziewięćdziesiąt złotych).

Opłat należy dokonywać na konto: Bank PEKO S.A. nr: 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652 koniecznie z dopiskiem: Kurs przygotowawczy na Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie,
Krakowskie Przedmieście 5

Dodatkowych informacji udziela Dziekanat Wydział Architektury Wnętrz
lub pod mailem: kurs.przygotowawczy@asp.waw.pl